ulice.

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na poskytování odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v danném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

Spolek Ulice Plzeň provozuje dva základní programy:

Terénní program Ulice - terciární prevence drogových závislostí a prostituce

Substituční centrum Plzeň - léčba opiátových závislostí

AMT S-Komplex - ambulantní multidisciplinární tým

 • Sídlo

  Korandova 2927/14

  301 00 Plzeň

 • Org. forma, IČO

  zapsaný spolek

  26596385

 • Číslo účtu

  3738045399/0800

 • Kontakt

 • Datovka

  35j96nw

 • Reistrace

  L3489 vedená u Krajského soudu v Plzni, zapsáno 1.1.2014

 • Statutární zástupci

  Mgr. Martin Parula

  Mgr. Markéta Ackrmannová

Všechny služby Spolku Ulice Plzeň jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, státní příslušnost, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti žadatele o službu.

Jsou veřejně přístupné a poskytované bez zbytečných odkladů.

Jednání se zájemcem o službu může proběhnout s uživatelem jakékoliv návykové látky, vždy jsme schopni provést zhodnocení stavu klienta a potřebnosti služby. Nespadá-li žadatel do naší cílové skupiny, odkazujeme jej do zařízení odpovídající jeho potřebám.

Spolek Ulice Plzeň při poskytování služeb dodržuje následující zásady: 

bezplatnost, zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, místní i časovou dostupnost, anonymitu, nízkoprahovost, rovný přístup a odbornost.

Organizační struktura
Výroční zprávy
Stížnosti
Ke stažení
Show More

jsme členy asociací.

 
 • Facebook Social Icon

Asociace poskytuje adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Asociace vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje 20 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

 • Facebook Social Icon

je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

terén.

Posláním Terénního programu Ulice je provádění terénní sociální práce u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispíváme i k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu provozujeme anonymně a bezplatně v Plzni, Rokycanech, v Klatovech a v Přešticích.

Okamžitá kapacita služby je nastavena na 2 klienty.

Adresa programu

Korandova 14, Plzeň 301 00

Druh sociální služby

Terénní program

Please reload

Forma poskytování služby

Terénní

Číslo registrace sociální služby

4919629

Please reload

Vedoucí programu

Kristýna Karpíšková

Kontakt na vedoucího

T: 725 705 073

M: kristyna@ulice-plzen.com

Please reload