top of page

cíle a cílová skupina.

Odborné sociální poradenstvíSubstitučním centru Plzeň je určena především pro osoby hovořící česky nebo slovensky, starší 18 let, kteří:

1

Škodlivě užívají, nebo jsou závislé na opioidech (morfin, buprenorfin, heroin, braun, fentanyl apod.) a chtějí svoji závislost řešit substituční léčbou

2

Jsou zařazeni v substituční léčbě

Please reload

bottom of page