top of page

služby.

Jednotlivé služby, činnosti, se v konrétních případech prolínají a sociální pracovnice je vhodnou formou kombinuje vzhledem k aktuálním potřebám klienta.

základní sociální poradenství

sociální poradenství

pomoc při vyřizování sociálních dávek různého typu, poradenství v oblasti pracovně právní problematiky (orientace v pracovních smlouvách, povinnosti zaměstnavatelů apod.), evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace, pomoc při hledání zaměstnání apod.

dluhové poradenství

orientace v dluhové problematice, podpora a pomoc při řešení zadluženosti, podpora finanční gramotnosti

pomoc při řešení bytové problematiky

právní poradenství v souvislosti s trestním řízením

odvolání, žádosti o substituční léčbu ve VT

poradenství či pomoc při sepisování žádostí či odvolání

poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu

sociální služby, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.

pomoc a podpora při jednání s institucemi

prevence relapsu

rodinné poradenství

poradenství v oblasti sociálních vztahů

edukace

motivace a podpora v rozvoji vlastních kompetencí a schopností klientů

Please reload

bottom of page