top of page

zdravotní služby.

Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům substituční léčbu opiátových závislostí. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl, abstinenci, na dobu, kdy jí bude klient objektivně i subjektivně schopen.

Tímto způsobem pomáhá klientům snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci.

Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu metadonem případně subsoxonem. Dále nabízí ambulantní detoxifikaci suboxonem.

otvírací doba pro klienty.

Pondělí

9:00 - 11:00

15:00 - 17:00

Úterý

9:00 - 11:00

lékař

8:00 - 12:00

Středa

9:00 - 11:00

15:00- 17:00

Čtvrtek

9:00 - 11:00

15:00 - 17:00

lékař

8:00 - 12:00

Pátek

9:00 - 11:00

Sobota

9:00 - 11:00

Neděle

9:00 - 11:00

Please reload

bottom of page