cíle a cílová skupina.

Odborné sociální poradenstvíSubstitučním centru Plzeň je určena především pro osoby hovořící česky nebo slovensky, starší 18 let, kteří:

Please reload

Služba je poskytována i osobám se zdravotním postižením. Osoby neslyšící si musí zajistit překlad do znakové řeči.

obecné cíle odborného sociálního poradenství.

Please reload

naše cíle.

Please reload

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon