top of page

cíle a cílová skupina.

Odborné sociální poradenstvíSubstitučním centru Plzeň je určena především pro osoby hovořící česky nebo slovensky, starší 18 let, kteří:

1

Škodlivě užívají, nebo jsou závislé na opioidech (morfin, buprenorfin, heroin, braun, fentanyl apod.) a chtějí svoji závislost řešit substituční léčbou

2

Jsou zařazeni v substituční léčbě

Please reload

Služba je poskytována i osobám se zdravotním postižením. Osoby neslyšící si musí zajistit překlad do znakové řeči.

obecné cíle odborného sociálního poradenství.

1

Udržet nebo posílit schopnosti, dovednosti uživatele služby s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě

2

Poskytnout uživateli podporu a pomoc při řešení jeho nepříznivé životní a sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky

3

Zvýšení orientace uživatele v síti sociálních služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů

4

Motivovat uživatele k řešení jejich sociální situace a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Please reload

naše cíle.

1

Poskytovat kvalitní a odborné informace klientům a zájemcům o službu

2

Pomoci klientům zorientovat se v situaci, kterou prožívají jako nepříznivou, tíživou a neřešitelnou

3

Poskytovat sociální, zdravotní a právní poradenství

4

Provázet klienta při hledání jeho cílů a podporovat jej při jejich naplňování

5

Rozvíjet kompetence klienta tak, aby byl schopen své problémy aktivně řešit

Please reload

bottom of page