top of page

cíle a cílová skupina.

Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří dloouhodobě škodlivě užívají, nebo jsou závislí na opioidech, s rizikovým užíváním, u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu.  

Věková hranice pro vstup do programu je 18 let.

cíle ke klientům.

1

Psychosomatická stabilizace a léčba klientů závislých na opioidech.

2

Motivace klientů ke změně životního stylu (ukončení rizikových způsobů užívání aplikace OPL, snížení frekvence nebo ukončení jejich užívání, omezení až ukončení kriminálního chování klientů, nastavení hranic a dodržování pravidel SCP).

3

Zkompetentnění klientů v převzetí zodpovědnosti za svůj život.

4

Zlepšení životní situace klientů.

5

Upevňování a zlepšování vztahových a komunikačních dovedností.

6

Příprava klientů na zahájení léčebného režimu, případně k detoxifikaci, nebo k abstinenci od užívání substituční látky.

Please reload

bottom of page