top of page

zdravotní služby.

Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům substituční léčbu opiátových závislostí. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl, abstinenci, na dobu, kdy jí bude klient objektivně i subjektivně schopen.

Tímto způsobem pomáhá klientům snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci.

Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu metadonem případně subsoxonem. Dále nabízí ambulantní detoxifikaci suboxonem.

otvírací doba pro klienty.

9-12

dokumenty ke stažení.

pravidla programu

informovaný souhlas s léčbou

práva a povinnosti

vzor terapeutické smlouvy

KONTAKTNÍ

​ÚDAJE

Tel. 725-178-656. 725-178-646. 373 395 593

Mail. marketa@ulice-plzen.com

Adresa. Korandova 292714 
Plzeň, 301 00

NAPIŠ NÁM do substituce

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána :

NÁŠ

TÝM

vedoucí. adiktoložka. Mgr. Markéta Ackrmannová.
725-178-656. marketa@ulice-plzen.com

vedoucí lékařka. MUDr. Světlana Levorová.
720-994-470.
svetlana.levorova@ulice-plzen.com


lékařka. MUDr. Markéta Soukupová.

všeobecná sestra. 
Mária Pařilová, Dis.

všeobecná sestra. Pavlína Vaňkátová.

psychiatrická sestra. Dagmar Kindlová.

všeobecná sestra. 
Barbora Šlaufová.

sestra na DPP. Kristýna Slaninová.

bottom of page