top of page

zdravotní služby.

Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům substituční léčbu opiátových závislostí. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl, abstinenci, na dobu, kdy jí bude klient objektivně i subjektivně schopen.

Tímto způsobem pomáhá klientům snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci.

Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu metadonem případně subsoxonem. Dále nabízí ambulantní detoxifikaci suboxonem.

otvírací doba pro klienty.

9-12

dokumenty ke stažení.

pravidla programu

informovaný souhlas s léčbou

práva a povinnosti

vzor terapeutické smlouvy

KONTAKTNÍ

​ÚDAJE

Tel. 725-178-656. 725-178-646. 373 395 593

Mail. marketa@ulice-plzen.com

Adresa. Korandova 292714 
Plzeň, 301 00

NAPIŠ NÁM do substituce

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána :

NÁŠ

TÝM

vedoucí. adiktoložka. Mgr. Markéta Ackrmannová.
725-178-656. marketa@ulice-plzen.com

vedoucí lékařka. MUDr. Světlana Levorová.
720-994-470.
svetlana.levorova@ulice-plzen.com


všeobecná sestra. Mária Pařilová, Dis.

všeobecná sestra. Pavlína Vaňkátová.

všeobecná sestra. Eva Doubravová, Dis.

sestra na DPP. Dagmar Kindlová


sestra na DPP. Kristýna Slaninová.

sestra na DPP.
Bc. Ondřej Petrák.

bottom of page